Описание на услугата и тарифа

 

Съдържание на услугата

Фирмите желаещи да влязат в директен контакт с френски партньор могат да публикуват обява в сайта на Амапола Консей.

Фирмата попълва формуляра Фиш за поръчка на Обява и я изпраща на Амапола Консей за потвърждение на съдържанието.

Амапола Консей си запазва правото да отказва обяви, чието съдържание няма връзка с целите на сайта.

След сверяване на съдържанието, на фирмата се изпраща мейл с потвърждаване на текста или коментари на Амапола Консей относно евентуални промени.

След което фирмата може да пристъпи към заплащане на обявата, (или може да нанесе необходимите промени по текста на овявата и да го изпрати отново за потвърждение)
Обявите сe публикуват онлайн от Амапола Консей – на френски език.
Обявите написани на български ще бъдат преведени на френски език от Амапола Консей.

Продължителност на публикуване на бизнес офертите

Продължителността на публикуване е 3 месеца от пускането онлайн.

Пускането онлайн на обявата ще се осъществи след потвърждаване на съдържанието, получаване на платежното нареждане и/или евентуален превод на френски.

Цена :

Цената на една обява е: 60 Евро крайна цена (включен ддс) за период от 3 месеца.

Преди да публикува обявата Амапола Консей изпраща потвърждение на фирмата за текста за публикуване.
При получено потвърждение, фирмата извършва плащането– по банков път.

Амапола Консей си запазва правото да отказва обяви със съдържание не подхождащо на цялостното съдържание на сайта.